Защо спестяванията в банка са морално остарели и какви са алтернативите?

Едва ли има българин в активна възраст, който да не държи част от своите спестявания под формата на банков депозит. За много хора подобен депозит представлява основната част от спестените през годините пари. Или поне така сочат данните. Според БНБ към края на 2018 г. банковата система разполага с депозити в размер на 74.7 млрд. лева, от които 51.5 млрд. лева са собственост на домакинства и неправителствени организации. Това се равнява на почти 50% от брутния вътрешен продукт на България за същата (2018-а) година. Говорим за колосална сума спестявания, които генерират близка до нулата доходност – отново според официалните данни на БНБ.

Депозитът в банка не е инвестиция

Защо българите не инвестират своите спестявания, а ги държат основно в банки? Има няколко фактора, които стоят зад това до голяма степен ирационално решение. На първо място, това се дължи на ниската финансова култура в комбинация със сравнителната консервативност на българите и нежеланието за поемане на риск. Освен че в голямата си част българите не са добре запознати с възможностите за инвестиции във финансови инструменти, те се страхуват да понесат загуба, която, поне в краткосрочен план, е напълно реалистична при инвестиция в акции, например. Този ефект допълнително се засилва от привидната гаранция за сигурност на депозитите, която стипулира законът.

Ниските лихвени проценти по депозитите в момента създават среда, в която всеки, който държи пари в банковата система, реално реализира загуба, тъй като ценовата инфлация към днешна дата е около 3% на годишна база. Тоест, един депозит трябва да реализира доходност от поне 3% (инфлацията през март дори достига 3.6% на годишна база), за да се равнява на същата покупателна стойност, която е имал, когато е бил предоставен на банката. Това важи не само за депозитите, но и за всеки друг финансов инструмент, който използвате. За щастие в момента в България се предлагат редица финансови инструменти и инвестиционни възможности, от които можете да генерирате доходност значително над процента на инфлация, с което да гарантирате не само номинално повишаване на вашите спестявания, но и реално такова.

Инвестиции в акции и фондове от акции

Една от популярните алтернативи на банковия депозит е инвестицията в публично търгувани дялове в компании. Малцина са тези, които дори да имат необходимите познания, могат да отделят достатъчно време, за да анализират в дълбочина отделните публично търгувани компании, в които да инвестират своите спестявания. За тази цел има много опции за колективни схеми, където чрез закупуването на дял в някакъв фонд, вие реално инвестирате в множество компании, като критериите за това какви да бъдат тези компании могат да бъдат практически неограничени. На начинаещите в сферата препоръчваме да се използва фонд, който инвестира акции, репликирайки някой широк борсов индекс, например американския S&P 500. В момента на пазара се предлага подобна колективна схема, която репликира дори българския SOFIX. Това ви позволява да сте достатъчно диверсифицирани от гледна точка на секторите, в които оперират тези компании, като по този начин понижавате риска.

Друго предимство на инвестицията в акции е, че тя е сравнително ликвидна. В повечето случаи ще можете да продадете дялове и да получите обратно парите си в рамките на един ден. Въпреки това е важно да се отбележи, че този тип инвестиция е рискова и е възможно да реализирате големи загуби за кратък период от време. В дългосрочен план обаче инвестицията в акции генерира доходност от над 8% на годишна база, което освен че надминава средните темпове на инфлация, успява да генерира и възвръщаемост върху вложението, съответно увеличаване на вашите спестявания.

Инвестиция в недвижими имоти

Закупуването на имот с инвестиционна цел също се ползва с голяма популярност в България. Активизирането на пазара на недвижимо имущество в страната през последните години доведе до някои позитивни за потребителите развития. На първо място това е по-голямата склонност на банките да отпускат ипотечни кредити. На второ се нарежда възможността да разглеждаме имота като класическа инвестиция със споделен, а не едноличен риск. Най-актуалното въплъщение на тази философия са така наречените акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Това е колективна схема, при която с инвестираните пари се закупуват имоти или земеделска земя, а приходите от отдаване под наем се раздават като дивиденти на собствениците. Дяловете на тези компании се търгуват на борсата като акции и реално инвестираната сума там може да бъде сведена до минимум.

Освен това технологиите в днешно време позволяват, подобно на АДСИЦ, да се създават онлайн платформи, където пак по модела за колективно инвестиране, можете да инвестирате минимална сума пари, която да се насочи към закупуването на определен имот, като печалбата идва от генерираните доходи от неговото отдаване под наем. В момента такива платформи оперират на територията на ЕС и българите могат свободно да се възползват от тях.

Инвестиция в платформа за peer-to-peer кредитиране

Ако пък сте привърженик на бизнес модела на банките, където парите, които депозирате се отпускат като заеми на трети страни, може да се замислите за растящия в момента пазар на peer-to-peer (P2P) кредитиране. Моделът с две думи работи по следния начин – платформата отпуска кредити на трети страни или предоставя пазар за вече отпуснати кредити, а вие от ваша страна преценявате каква част и кои от тези кредити да закупите. Моделът на работа на тези платформи е сравнително лесен за разбиране, работата им е прозрачна, но все пак съществуват известни разлики от платформа до платформа и е добре да се запознаете подробно преди да преминете към самата инвестиция. Доходността на този вид инвестиция варира, като в момента платформите, опериращи в рамките на ЕС, предлагат доходност от 5% до 15%, в зависимост от риска на кредита.

    Полетата с * са задължителни

    Заяви безплатна консултация

      Полетата с * са задължителни