Всичко, което трябва да знаем за стоковите борси

Когато става дума за търговия с финансови инструменти с цел инвестиция или спекулация, първата асоциация, която повечето хора правят, е за покупко-продажба на дялове в компании (акции) или дялове в инвестиционни фондове. Принципът на организиране на купувачите и продавачите на едно конкретно място, обаче, бележи своето начало с възникването на организирани пазари на стоки, много преди навлизането и развитието на финансовите инструменти. Това е така наречената „борса“. Пазарите за различни видове стоки (селскостопански стоки, животни, ценни метали, нефт и др.) са познати още в древността като място, където продавачите и купувачите са се срещали с цел покупко-продажба, като цената на всяка една от стоките винаги се е определяла в зависимост от търсенето и предлагането към момента на дадената транзакция.

В днешно време по-голямата част от оборота на стоковите борси по света се осъществява по-скоро онлайн, където благодарение на технологичното развитие през годините, участниците могат бързо и лесно да проверят какво се предлага както и какви са котировките във всеки един момент. В този смисъл физическото местонахождение на борсата се променя, но принципът остава същия.

Особености на стоковите борси

Към днешна дата световната търговия на стоковите борси реализира оборот от няколко трилиона долара всеки ден като характерно е стоките, които се търгуват да са масови, еднородни и качествено равностойни.

За разлика от древността обаче, основната част от търговията на стоковите борси по света в днешно време не е обвързана с физическа доставка на самата стока, а по-скоро със спекулация относно бъдещото движение на цената. Това става благодарение на фючърсни контракти – договори, които залагат определена цена на покупка или продажба в даден бъдещ момент.

Финансовото и технологично развитие позволяват в момента да се правят залози на движението в цената на почти всички добре познати стоки – от земеделска продукция като пшеница и царевица, през метали като мед, злато и сребро, до различни видове горива и нефтени деривати. Всеки, който има желание да спекулира или инвестира в дадена стока, може да направи това чрез инвестиционен посредник, който от своя страна има достъп до най-големите стокови борси по света.

Използване на стоковите борси с цел хеджиране

Пазарът за някои стоки е световен, докато за други остава локален и до днес. При всички положения цената се движи основно от търсенето и предлагането, въпреки че голям обем от спекулации също могат, макар и краткосрочно, да придвижат цената в дадена посока. Освен за вече споменатите инвестиции и спекулации, стоковите борси се използват от големи производители или купувачи на дадена стока с цел хеджиране на риска.

Като пример, използвайки споменатите по-рано фючърсни договори, един голям производител на пшеница може да закупи контракт, с който да фиксира цената на продаване в даден бъдещ момент и по този начин да елиминира риска от неблагоприятно движение на цената, когато дойде момента за реализиране на неговата продукция.

За да сключи този договор, производителят трябва да заплати определена цена, което прави покупката на този договор нищо повече от вид застраховка. Ако пазарната цена в момента на продажба на продукцията е по-висока от тази заложена във фючърсния договор, последният просто ще изтече без да бъде упражнен, по същия начин както плащаме премията по застраховката автокаско без значение дали през периода на застраховката са се случили неблагоприятни събития. Ако обаче пазарната цена е под тази на контракта, производителят ще упражни правото си по този договор и ще компенсира за загубата, която иначе би реализирал ако не беше хеджирал този риск.

Стокови борси в България и по света

Най-големите стокови борси в момента се намират в САЩ (Чикаго и Ню Йорк) и Лондон, като всяка една борса се характеризира с търговията на определени стоки и деривативните договори, обвързани с тези стоки.

Българската стокова борса, от своя страна, е сравнително малка и локална и на нея сделките се осъществяват основно с търговска цел, продажба на продукция от страна на производителите и покупка на определени стоки от селски стопанства и производствени предприятия.

Как да печеля от стоковите борси?

Благодарение на дериватните договори, които се предлагат от световните борси, всеки може да печели като прави залози за движението на цената на дадена стока както нагоре, така и надолу. Повечето такива залози попадат по-скоро в сферата на спекулациите и не би следвало да представляват голям процент от нашето портфолио, когато управляваме парите си с цел трупане на богатство. Изключение може би правят някои ценни метали като златото и среброто. Тези благородни метали исторически имат статута на пари и в днешно време могат да бъдат използвани като част от инвестиционно портфолио с цел защита от инфлация или като дефанзивен актив, който да ни предпази от пазарни сътресения по време на икономическа криза.

Кой продукт да избера?

Изборът на продукт, който да търгуваме на стоковите борси, не е еднозначен. Това е така защото самата суровина може да се използва за различни цели. Това са вече изброените инвестиция или спекулация на стоковите пазари, както и различни комбинации на стоки и финансови продукти с цел диверсифициране на портфолиото ни. Дали да спекулирам краткосрочно в очакване на покачване на цената на пшеница като си купя фючърсен контракт? Дали да използвам ливъридж при тази операция? Как да добавя злато в моето портфолио – чрез стандартна покупка на фючърсен договор или чрез по-стандартизиран продукт като борсово търгуван фонд, който инвестира във физическо злато? Кой брокер да използвам за тези операции?

Въпросите са безкрайно много, но за щастие тук можем да се доверим на независим инвестиционен консултант, който да ни посъветва как да участваме на стоковите пазари и как да ограничим риска за своето портфолио. Консултант, който е добре запознат със структурата на нашето портфолио и знае каква е нашата рискова толерантност, може да ни спести много главоболия при евентуално неблагоприятно движение в цените на определени стоки. Не на последно място, използването на консултант ще ни гарантира, че достъпът до стоковите пазари се осъществява при най-добрите за нас условия, използвайки правилния брокер за достъп до стоковата борса, към която имаме интерес.

    Полетата с * са задължителни

    Заяви безплатна консултация

      Полетата с * са задължителни