Отрицателните лихви по фирмени депозити: защо са реалност и какви са алтернативите?

Отминалото десетилетие се характеризира с множество промени във финансовия свят по няколко направления. Но може би най-значимият процес за този период е безпрецедентното наливане на ликвидност от страна на големите централни банки. Това от своя страна спомогна за постепенното намаляване на лихвените проценти, включително и тези по депозитните инструменти на местните банки. Кулминацията на този процес е немислимата ситуация, в която се намираме в момента, при която едно юридическо лице трябва да плаща за услугата да държи своите свободни средства на депозит. Дори финтех компанията Paysera обяви, че започва прилагането на отрицателна лихва (-0.5% от 1 април) за съхранение на парични средства над определена сума.

Защо българските банки налагат отрицателни лихви?

Трендът с ниските и впоследствие отрицателните лихви започна в някои страни в западна Европа няколко години преди да се наложи в България. Отчасти, това беше провокирано от отрицателните лихви наложени от Европейската Централна Банка (ЕЦБ).

Въпреки, че все още не сме част от еврозоната и банките в България нямат достъп до ликвидните инструменти на ЕЦБ, при нас този процес има косвено отражение. От друга страна икономическият растеж през последните години, както и по-консервативното отношение към фирмените инвестиции след горчивия спомен от кризата през 2008-2009 година, свариха множество фирми с високо ниво на свободни средства.

Домакинствата от своя страна също увеличиха своите депозити в банковата система главоломно през последните години и това доведе до наличието на огромен ликвиден ресурс за местната банкова система, и оттам липсата от нужда за привличане на средства чрез налагането на лихвен процент върху депозитите.

Какви са алтернативите?

По официални данни на БНБ, общата сума на депозитите в банковата система към края на септември 2020 година възлиза на близо 87 млрд. лева, от които почти 29 млрд. лева са депозити на нефинансови предприятия.

Това е огромен ресурс, който при сегашните условия постоянно губи своята реална стойност поради наличието на ценова инфлация. От друга страна изплащането на дивиденти се облага с 5% данък и изтеглянето на тези средства от собствениците също би претърпяло загуба на стойност. Съществуват обаче няколко алтернативи, които всяко предприятие трябва да разгледа и приложи, ако иска неговите средства да влезнат в употреба.

1. Закупуване на активи за подобряване на фирмения инвентар

Инвестицията в дълготрайни материални и нематериални активи е най-естественият начин да „впрегнем“ в употреба част от свободните фирмени средства. Въпреки несигурността в икономическата обстановка в момента, инвестициите в подобни активи ще ни помогнат да подсигурим дългосрочния ръст на бизнеса ни, ще ни предпазят от бъдещи сътресения и ще направят нашите свободни средства да работят за  нас. Кризата в момента е перфектния момент да се възползваме от по-големи отстъпки при закупуването на оборудване или да инвестираме в подобрение на технологичната среда на нашия бизнес. Това от своя страна подобрява конкурентоспособността на компанията, която управляваме, и води до дълготрайни положителни ефекти.

Простата сметка показва, че когато нашите средства губят стойност докато стоят на депозит в някоя банка, дори минимална очаквана възвращаемост от няколко процента от една инвестиция е оправдана.

2. Предоставяне на заем

Функцията на банковата система е да набира средства от икономическите агенти с налични свободни такива и да отпуска заеми за тези, които имат нужда от такива средства. Сегашната ситуация на рекордна ликвидност и ниски лихви в банковата система обаче не възнаграждава спестителите, а от друга страна има много предприятия, които остават извън обсега на по-скоро консервативната банкова индустрия.

Това дава възможност на предприятията с наличен свободен ресурс да предоставят заем на други предприятия, които имат нужда от такъв. Разбира се, само по себе си това е рискова дейност. Препоръчително е да познавате добре бизнеса или собствениците му, когато влизате в кредитни отношения. Изискването на ликвидно обезпечение и налагането на кратък срок за връщане на заема също са препоръчителни предвид факта, че това не е основната ви дейност. Не на последно място, спазвайте правилото да не слагате всички яйца в една кошница и инвестирайте малка част от свободните си средства в това начинание.

3. Инвестиции на финансовите пазари в ликвидни активи

Наличието на свободни ресурси предполага възможността да генерираме положителна доходност. Това е универсално правило. За съжаление сегашната ситуация има обратния ефект и много бизнеси буквално плащат на банките за този си успех.

Светът на финансови инструменти обаче е богат и опциите за реализиране на доходност са безкрайни. Като начало трябва да определим каква част от фирмените средства ще използваме за инвестиция във финансови инструменти.

На второ място трябва да решим дали да инвестираме средства:

  • Директно във финансови инструменти като акции, облигации, суровини, и други
  • В масови продукти като инвестиционни фондове
  • Посредством т. нар. доверително управление

Без значение коя опция от горепосочените предпочитаме, консултацията с финансов експерт е абсолютно задължителна, особено когато става дума за фирмени средства.

Използването на доверително управление е най-подходящият избор, ако искаме да продължим да се фокусираме върху това, в което сме добри, а именно управлението на нашия бизнес. Този тип услуга елиминира нуждата тепърва да се запознаваме със сложния свят на финансите или пък постоянно да бъдем в крак с него, като по този начин ни спестява огромно количество време и усилие. Доверителното управление ще се съобрази със спецификите на нашата дейност, периодичността на паричните потоци, рисковата ни толерантност и времевия хоризонт на нашата инвестиция.

Тази комбинация ще гарантира безпроблемното управление на бизнеса и паралелно с това ще генерира доходност върху свободните фирмени средства, без да предполага времева и интелектуална инвестиция от страна на собствениците или мениджмънта.

    Полетата с * са задължителни

    Заяви безплатна консултация

      Полетата с * са задължителни