Можем ли да прогнозираме следващата финансова криза и как да се подготвим за нея?

Напоследък все повече се говори за наближаването на нова световна икономическа рецесия, вероятно съпроводена и от финансова криза. Някои прогнози дори вещаят идващата криза да бъде по-сериозна от предходната, която отбеляза своето начало през есента на 2008 г. с фалита на една от най-големите към онзи момент инвестиционни банки в САЩ Лемън Брадърс. И докато точния момент на настъпване на кризата е трудно да се предскаже, то подготовката е сравнително лесна, ако приложим известна степен далновидност.

Можем ли да прогнозираме следващата криза?

Икономическата рецесия, съпроводена от спад на икономическата активност, фирмени фалити и увеличаваща се безработица, е неразривна част от бизнес цикъла в една пазарна икономика. Въпреки че общата представа за думата „рецесия“ е негативна, на този процес може да се гледа като на нещо необходимо. Тя може да е коректив на грешните инвестиции, направени по време на икономическия бум, както и едно необходимо пречистване от инвестиционни балони.

Макар и вече да са налице обективни признаци, че глобална рецесия се задава, едва ли има някой, който може да предвиди точното й настъпване. В една все по-глобализирана световна икономика, дори временно разклащане на веригите на доставки може да донесе сътресения, поне докато не се намерят алтернативи на създадените проблеми.

Кои са възможните сценарии?

Много анализатори очакват следващата криза да тръгне от задълбочаване на търговската война между САЩ и Китай, други предвиждат катализаторът да бъде събитие в Европа, където индустрията вече няколко месеца официално е в рецесия. Но много често катализатор на една финансова криза е напълно неочаквано събитие. Световно известния статистик, трейдър и автор Насим Талеб, например, говори за т. нар. „черни лебеди“, които той характеризира като събития с много ниска вероятност да се случат, абсолютно непредвидими и с много голямо негативно въздействие върху световната икономика.

От друга страна, все по-координираните действия от страна на световните централни банки и тяхната креативност в измислянето на нови инструменти за предоставяне на ликвидност, могат до голяма степен да намалят въздействието на една потенциална криза, или поне да го отложат във времето.

Противно на хилядите прогнози с увереност можем да кажем, че нито можем да предвидим точния момент на настъпване на кризата, нито това откъде ще тръгне тя и доколко ще засегне нашето текущо инвестиционно портфолио.

За сметка на това пък, можем да се подготвим за настъпването й, а това потенциално би ни позволило да запазим стойността на нашите активи или дори да спечелим допълнително.

Какви стъпки можем да предприемем, за да се подготвим за следващата криза?

Стартовото ниво в този процес е да определим момента, в който да започнем активно да предприемаме действия по ребалансиране на нашето портфолио и трупане на финансови буфери.

Някои хора използват обръщането на кривата на доходността в САЩ (популярен индикатор, който се използва за предсказване на идващи кризи), други се доверяват на цял набор от индикатори, включващи събития като забавянето на икономическия растеж и началните стадии на рецесия. Самият момент на настъпването на кризата не е толкова ключов. Далеч по-важно е да съумеем да започнем подготовката си навреме – обикновено това е период от няколко месеца до година преди началото на кризисната ситуация.

Стъпка 1: Оценка на риска и създаване на финансов буфер

Като първа стъпка е добре да се замислим доколко нашата професия, бизнес или занаят ще бъдат засегнати от идващата криза. Ако се занимаваме с дейност, характерна с висока доходност по време на икономически ръст, то ние обикновено успяваме да генерираме големи доходи и добри печалби по време на бума.

В същото време подобни дейности страдат много по време на криза. Такива са например недвижимите имоти, високотехнологичния сектор, строителството, автомобилостроенето. Ако професията или бизнесът ни са обвързани с такъв сектор, задължително е по време на икономическия бум да заделяме средства, които да използваме като финансов буфер, когато настъпи кризата. Тъй като повечето хора и бизнеси не спазват тази консервативна практика, наличието на финансови буфер не само ще ни спаси от фалит, но и ще ни позиционира като лидер на пазара, след като много от конкурентите фалират преди отново да се е раздвижила икономическата активност.

Ако пък вашата дейност е в сравнително по-консервативна ниша (здравеопазване, продажба на стоки от първа необходимост, режийни услуги), то е много вероятно кризата да повлияе негативно на вашите обороти или заплата, но да успеете да се задържите на пазара. Това разбира се обикновено е съпроводено и от по-ниски печалби по време на икономическия бум. Дори и да попадате в тази графа, винаги е добра идея да заделите настрани финансов буфер, който да покрива основните ви разходи за период между 6 и 12 месеца, което би ви дало време да си стъпите на краката, при евентуален фалит или загуба на работа.

За сравнение специалистите препоръчват финансов буфер с потенциал да покрие разходите ви за период от 3 до 6 месеца в благоприятни икономически условия, когато не се очакват сериозни сътресения.

Стъпка 2: Ликвидни спестявания и преосмисляне на пасивни източници

Що се отнася до спестяванията и инвестициите, най-добрият подход продължава да бъде консултацията с финансов консултант, тъй като индивидуалният характер на тези инструменти е ключов за тяхната устойчивост. Общият принцип е добре познатата сентенция „кешът е цар“. С други думи наличието на свободни средства по време на криза дава възможност за покупка на обезценени активи.

Ако към момента имате активно управлявано инвестиционно портфолио, задължително е с настъпване на криза то да бъде ребалансирано. Препоръчва се по-голяма експозиция към дефанзивни активи, каквито обикновено са някои ценни метали (злато, сребро) и държавни облигации. В света на акциите инвестициите в дефанзивни сектори, като тези изброени по-горе, също представляват добра алтернатива, тъй като корекцията на тези инструменти с настъпване на кризата обикновено е по-малка в сравнение с тази на целия пазар.

Има различни стратегии, които могат да се предприемат, но най-важното е преди да пристъпим към конкретни действия, да се консултираме със специалист в областта.

Стъпка 3: Успешни примери от миналото

И за да не се увличаме прекалено много в теорията, можем да се поучим от реалните примери в света на бизнеса и инвестициите. Поглеждайки назад към началото на века, Dot-Com балонът донесе фалита на повечето технологични компании в САЩ по онова време, но пък даде коридор на други играчи като Amazon и eBay, които оцеляха благодарение на консервативни политики за растеж и налични финансови буфери, събрани непосредствено преди кризата.

В света на инвестициите можем да се учим както от успешни дългосрочни инвеститори като Уорън Бъфет, така и от инвеститори, които са спечелили по време на криза, като например Насим Талеб, който направи състояние купувайки пут опции преди кризата през 2008-2009 г.

    Полетата с * са задължителни

    Заяви безплатна консултация

      Полетата с * са задължителни