Активно или пасивно инвестиране, кое да избера?

Една от вечните битки в света на инвестирането е между активното и пасивното управление на спестяванията. Дилемата е следната: дали да се избере активно управляван инвестиционен фонд, или без да се отделя много време в анализи, да се закупи индексен фонд, който просто ще следва движението на пазара. Много често човек се раздвоява дали да влага всяка седмица определен брой часове в активно управление на финансите си или да подходи „пасивно“, доверявайки се на инвестиционен съветник с по-голямо ноу-хау в областта. Всъщност основният въпрос е:

Да управлявам ли активно или да се съветвам с консултант?

Cropped shot of two businesswomen shaking hands during a meeting in a modern office

Първото, което трябва да уточните, е колко часа седмично можете да отделите, за да управлявате активно спестяванията си. Количеството, разбира се, не е единственият фактор. Значение има и  образованието ви и сферата, в която работите. Например, управлението на спестяванията на един икономист с финансово образование би изглеждало по съвсем друг начин от това на един инженер. При заделени 10 часа седмично, първият ще успее да използва това време много по-ефикасно, предвид солидния фундамент от знания, който най-вероятно притежава.

Важно е да се предвиди и какво ще е количеството на тези часове в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Ако имате планове скоро да имате дете, това ще промени напълно ситуацията със свободното време. От друга страна, дали няма да е по-добре да отделите тези, да кажем 10 часа седмично, за да се развивате професионално (чрез обучения, допълнителна работа с цел преизпълняване на таргети, и др.), което би повишило постоянния ви доход? Това също е инвестиция с висока „възвращаемост“, особено за някои професии и сектори.

В крайна сметка, дори да разполагате с необходимото финансово образование, в повечето случаи не си заслужава да отделяте прекалено много време за управлението на инвестициите ви, тъй като вероятността да се справите по-добре от експертите е минимална. Затова е препоръчително дори за тези, които се чувстват сравнително грамотни във финансовата сфера, да поговорят с консултант. Винаги има какво да се научи от хората, които следят пазарите и инвестиционните възможности всеки ден.

За какво може да помогне инвестиционният консултант? 

Стане ли въпрос за авоарите им, хората често се отнасят със значително недоверие към консултантите. Причините са много: от това, че някои са станали свидетели на инвестиционни  пирамиди и други мошенически схеми, до типичния консерватизъм на българина по отношение на личното му богатство. В същото време мнозина с лекота се доверява на „специалисти“, практикуващи съмнителни псевдонауки, като астрология, или такива, които „виждат в бъдещето“ като гледачки, но когато опре до пари, предпочита да поема нещата в свои ръце. Погледнато отстрани, това изглежда парадоксално.

Един инвестиционен консултант може да бъде много полезен, както за финансово грамотните, така и за прохождащите в тази област. Обикновено консултацията започва с базови съвети за управлението на финансите и предложения за оптимизирането им. Много често записването и следенето на разходите е най-досадната част от цялостното управление на парите. Без нея обаче трудно може да се изгради  месечен и годишен бюджет и впоследствие да се поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели. Консултантът може да помогне ясно да се дефинират пробойните в бюджета, което ще освободи ресурс за инвестиране и ще помогне за по-бърза реализация на целите.

Как да подходя към самото инвестиране?

Financial charts showing growing revenue on touch screen

След като управлението на личните финанси е под контрол, трябва да се вземе решение как и в какво ще се инвестират парите. Този процес е сложен и преминава през ясно определяне на целите на  инвестирането. Това може да са спестявания за пенсия, фонд за обучение на детето, фонд за покупка на автомобил или за ремонт на жилището. Трябва да се вземат предвид ликвидните нужди към тези средства за периода на инвестиране, както и да се измери рисковата толерантност и цялостния психологически профил на инвеститора. Не по-малко важно е и самото закупуване на активите.

Много често обаче хората имат твърде нереалистични очаквания към целите си. Искат например да съберат определена сума пари за времето, когато ще са пенсионери, но математиката показва, че с темпа си на пестене, трябва да постигнат средна доходност от 20%, което в дългосрочен план е завидно дори и за някои хедж фондове.

Инвестиционният консултант може да помогне да се „стъпи на земята“ и да се определят ясни и реалистични цели. Това като краен резултат ще доведе до избора на портфолио от конкретни инвестиционни продукти, отговарящи на личния рисков профил. Но с това не се изчерпва всичко.

Пътят на инвеститора към финансова свобода е постоянен процес, който редовно има нужда от преразглеждане. Много хора не могат да се справят с това предизвикателство, а повечето реално нямат и време за това. Именно затова консултантите комуникират непрекъснато с клиентите си, съветвайки ги непрестанно по пътя към постигането на тази финансова свобода. Така им осигуряват и повече свобода за концентриране върху кариерата, семейството и интересните хобита.

    Полетата с * са задължителни

    Заяви безплатна консултация

      Полетата с * са задължителни