Личните данни, които доброволно предоставяте, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на рекламни дейности и подбор на персонал. “Инфинит Тръст” ООД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.